Trong quá trình sử dụng rất có thể chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 3 bị mất IMEI, trong những trường hợp Xiaomi Redmi Note 3 mất IMEI hãy bình tĩnh và làm theo các bước sau đây để lấy lại IMEI cho Redmi Note 3 của mình.

Hướng dẫn lấy lại IMEI cho Xiaomi Redmi Note 3

Chuẩn bị:

  • Download File IMEI_Recover_RMN3

Thực hiện:

  • Giải nén files vừa tải về chúng ta được các file như sau.
Hướng dẫn lấy lại IMEI cho Xiaomi Redmi Note 3
Hướng dẫn lấy lại IMEI cho Xiaomi Redmi Note 3
  • Khởi chạy file Open.cmd
Khởi chạy file Open.cmd
Khởi chạy file Open.cmd
  • Sử dụng câu lệnh imei.exe (dấu cách) IMEI 1 (dấu cách) IMEI 2 ấn Enter. Trong đó IMEI 1 và IMEI 2 là số IMEI trên máy của bạn.
Sử dụng câu lệnh imei.exe (dấu cách) IMEI 1 (dấu cách) IMEI 2 ấn Enter. Trong đó IMEI 1 và IMEI 2 là số IMEI trên máy của bạn.
Sử dụng câu lệnh imei.exe (dấu cách) IMEI 1 (dấu cách) IMEI 2 ấn Enter. Trong đó IMEI 1 và IMEI 2 là số IMEI trên máy của bạn.
  • Một file có tên MP0b_001_NEW sẽ được tạo ra

  • Dùng trình duyệt copy vào thư mực root/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI (nếu nó đã có thì copy đè luôn).

  • Khởi động lại máy và IMEI đã quay về.
  • Nhưng vậy bạn đã có thể khôi phục lại IMEI của Xiaomi Redmi Note 3 trong trường hợp bị mất.

Nguồn: miui.vn